The Official Blog of Penske Transportation Solutions

Penske Logistics Expands Working Relationship with Netherland’s NHTV Breda University of Applied Sciences

Penske Logistics Expands Working Relationship with Netherland’s NHTV Breda University of Applied Sciences

Penske Logistics Europe is collaborating with a leading Netherlands-based educational institution, NHTV Breda University of Applied Sciences. The cooperation is designed to help create a pipeline of graduates for Penske’s European logistics operations, and company representatives will provide guests lecturers to the school’s supply chain program.


Dick Dekker, the finance director who also oversees human resources from Penske Europe’s headquarters in Roosendaal, The Netherlands, is excited to formally work with NHTV: “We have a hiring need for associates in our freight management, warehousing and logistics engineering operations, and this agreement gives us access to highly educated students.”

Dekker and other Penske associates will: serve as guest lecturers; create and deliver real world case studies (e.g. supply chain network optimization); offer curriculum input; and invite students to tour the company’s Roosendaal facility.

As part of the agreement, Penske will also provide internships across its supply chain operations. Dekker also noted that NHTV students could work for Penske in a temporary role for several months during their gap year (which is more common in parts of Europe) if some students are undecided on their career path.

In addition to creating opportunities and offering business insights to students, Penske will also provide continuing education opportunities for its associates at NHTV Breda. “We want to prepare our associates for leadership positions within the company,” Dekker noted.

By Alen Beljin

Posing in the photo, from left: Thijs de Vries, NHTV Breda; Dick Dekker, Penske; Albert Mandemakers, NHTV Breda; Arlette Sprangers, Penske.

Penske Logistics breidt zijn werkrelatie met NHTV International Hogeschool Breda Nederland uit

Penske Logistics Europe werkt samen met een hoogstaand in Nederland gevestigd opleidingsinstituut, NHTV International Hogeschool Breda. De samenwerking is ontworpen om een pipeline tot stand te brengen van afgestudeerden voor Penske's Europese logistieke operaties, en bedrijfsvertegenwoordigers zullen gastdocenten aan het toeleveringsketenprogramma van de school leveren.

Dick Dekker, financieel directeur en hoofd human resources van Penske's Europese hoofdkantoor in Roosendaal, Nederland, is enthousiast over de officiële samenwerking met NHTV: "We hebben behoefte aan nieuwe medewerkers in ons transportbeheer, onze opslagactiviteiten en logistieke engineering, en deze overeenkomst geeft ons toegang tot hoogopgeleide studenten."

Dekker en andere medewerkers van Penske zullen: fungeren als gastdocenten; real word case-studies creëren en leveren (zoals optimalisatie toeleveringsketennetwerk); curriculum-input bieden; en studenten uitnodigen voor een rondleiding in de faciliteit van Roosendaal.

Als onderdeel van de overeenkomst zal Penske ook stageplekken leveren bij alle toeleveringsketenactiviteiten. Dekker merkte ook op dat NHTV-studenten enkele maanden in een tijdelijke functie voor Penske zouden kunnen werken gedurende hun overbruggingsjaar (wat meer voorkomt in delen van Europa), als ze nog geen besluit hebben genomen aangaande hun carrière.

Naast het scheppen van kansen voor en het bieden van zakelijke inzichten aan studenten, zal Penske ook aan zijn medewerkers doorlopende opleidingskansen bieden bij NHTV Breda. "We willen onze medewerkers klaarstomen voor managementfuncties binnen het bedrijf", zegt Dekker.

Door Alen Beljin

Op de foto vanaf links: Thijs de Vries, NHTV Breda; Dick Dekker, Penske; Albert Mandemakers, NHTV Breda; Arlette Sprangers, Penske.